هفت مانع بازگشت ایرانیان

[ad_1]

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ایرانیان خارج از کشور بیانگر نگاه جمهوری اسلامی ایران شه. بنا بر این گزارش تا کنون سیاست و قانون اختصاصی برای ایرانیان خارج از کشور تدوین نشده است و گزارش این مرکز با بیانات رهبری درباره ایرانیان خارج از کشور سیاست های کلی این موضوع را تبیین کرده است. به گزارش “دنیای اقتصاد” و با استناد به آخرین آمار که دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اعلام کرده است تا سال 1399 تعداد 4 میلیون و 37 هزار و 258 نفر ایرانی در خارج از مرزهای کشور اقامت داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بنا به این گزارش که بر اساس بیانات رهبری تدوین شده است، هفتگانهای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور می توانند بر شمرد که بر اساس دیدگاههای تقلیلگرایانه، امنیت اجتماعی، اطلاعات موجود در امور خارج از کشور، وجود ندارد، تدوین شده است. یا حمایت های حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج از کشور، ضعف در جذب مشارکت سیاسی و اقتصادی ایرانیان مقیم خارج، کم توجهی به ساختارهای فرهنگی و کم توجهی به جلب مشارکت علمی ایرانیان خارج از کشور است.

رهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه

این گزارش حاکی است که پرهیز از نگاه تقلیلگرایانه به عنوان مهم موضوعی است که مقام معظم رهبری درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور در سخنان خود به آن اشاره کرده اند. نگاه تقلیلگرایانه به این گروه از مردم که یکی از آفاتی است دامنگیر سیاست‌های مرتبط با مسئله.

در این نگاه، ایرانیان ساکن در غرب، ق تحصیل کرده و دارای سرمایه مورد توجه قرار میگیرند، مهاجران ایرانی مقیم خارج از کشور در تعداد زیادی از جهان پراکنده هستند و همگی آنها لزوما از طبقات تحصیل کرده و سرمایهدار خاص هستند. با این شکی نیست که آنها به عنوان شهروندان ایرانی، از حقوق و حال یکسان با دیگر گروه ایران رهبری در بهمن سال ۱۳۷۶ صراحتا درباره توجه به همه ایرانیان مقیم خارج و نه فقط گروهی خاص را می‌دانند. آنها آن روز اعلام کردند که «در مورد اتباع ایرانی مقیم دیگر کمی کوتاه می‌آییم» یعنی آن ه این مسئله آبروی ماست. باید در این زمینه بنشینید و برنامه ریزی کنید. اری هم نیستید که انقلابی است انقلابی نیست. فرقی نمی‌کند ایرانی است. درحوزه کاری خودتان هر جا مشاهده کردید که یک ایرانی مشکلی پیدا کرده که با دولت طرف است و تحت تعقیب است. به این ترتیب ایشان نگاه تقلیل گرایانه نسبت به شهروندان ایرانی مقیم خارج از سراسر جهان را رد.

مشارکت اقتصادی ایرانیان ساکن خارج از کشور

بنا به گزارش این مرکز موضوعات اقتصادی در زمینه اولویت‌های جذب و ارتباط با جوامع ایرانی خارج‌نشین، م.

ایرانیان مقیم خارج می توانند قابلیت های قابل توجهی برای ورود ارز به کشور از راه هایی مانند سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های داخلی و کمک به راه اندازی تجهیزات جدید داشته باشند. این مسئله از جمله موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ این موضوع را مورد نیاز و مفید خواندند.

در این میان هر چند هنوز لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس تقدیم نشده است، اما مولفه های سیاست های کلی تصمیم گیری در مورد موضوع ایرانیان خارج از کشور با استاند از کشور خارج از کشور نسبت به بازگشت آنها مشخص است. در این راستا حمایت از ایرانیان مقیم خارج که به کشو بر می‌گردند دارای اهمیت ویژه‌ای است. قانون حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور یکی از آن موارد است که با امکان مشارکت در انتخابات سراسری و نقش آفرینی در توسعه کشور، در سیاست های کلی برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد اشاره مرکزی قرار گرفته است. این موضوعات در بند 33 سیاست های کلی ابلاغی برنامه چهارم توسعه و بند 43 سیاست های کلی اجرای برنامه پنجم توسعه بر حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بازگشت آنها اشاره شده است.

بی‌توجهی به ظرفیت‌های اقتصادی ایرانیان ساکن خارج از کشور

در بعد اقتصادی، جوامع دور از وطن از ظرفیت های قابل توجه برای سرمایه گذاری، ورود ارز، گردشگری و. به همین منظور دولت‌ها نسبت به جوامع محلی‌نشین خود، با اولویت نگاه اقتصادی همراه است. روابط اقتصادی مهم با جوامع ایرانی خارج از نشین، در سیاست های کلی تصویبی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی جمعیت صراحتا و به کرات مورد اشاره قرار گرفته است. ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق ها در این زمینه لازم است.

رهیز از نگاه امنیت اجتماعی

بنا به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، در پروژه ایرانهراسی برخی از تحقیقات می توانند با ویژگی های خصوصی به ایرانیان ساکن خارج از کشور شوند که در ورود به ایران با مشکلات امنیتی و دستگیری از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران می توانند تبدیل شوند. این است که بنا به اعلام دستگاه های ذیربط بسیار اندکی از ایرانیان خارج از کشور دارای مشکلات امنیتی هستند و باقی گروه های محلی مقیم خارج از هیچ گونه مشکل امنیتی برای ورود و خروج ندارند. این فضاسازی‌ها صورت می‌گیرد که رهبری در سخنان خود از نگاه امنیتی به مسئله ایرانیان ش ایشان در بیان سال 76 با تاکید بر اهمیت ارتباط و بیان اینکه کاری هم نیست که انقلابی است انقلابی نیست، درباره ایرانیان مقیم، خارج از آن یاد می کنند که فرقی نمی کند; او ایرانی است. در واقع به نظر می رسد از نگاه ایشان، صرفاً ایرانی بودن (به غیر از افراد معاند و علیه نظام که در موضوع موضوع مورد بحث قرار می گیرد) برای رسیدگی به تعداد مسائل محلی مقیم خارج از کفایت می کند و مسئولین امر نیز باید همین نگاه را نسبت به ایرانیان مقیم خارج کرد. .

بی‌توجهی به مشارکت علمی ایرانیان مقیم خارج از کشور

گزارش این مرکز حاکی است که تا کنون از توان و توان علمی ایرانیان مقیم خارج استفاده نشده است و این دسته از ایرانیان به کشور ارائه نشده است. بر این اساس مسائلی که باید در سیاست گذاری و قانون گذاری های مرتبط با این گروه از موضوعات مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از فرآیند انتقال تخصص و دانش به داخل کشور از طریق ایرانیان ساکن خارج از کشور از توانایی های علمی و فنی ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود. ارج در داخل کشور با هدف کمک به توسعه وطن است. درحوزه فرهنگی نیز ایرانیان مقیم خارج از فرصت‌های قابل توجه برای حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی برخور

در عین دو وجه مشترک در بیانات رهبری و سیاست های کلی دولت در مورد شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشوری که از آن جمله می توان سیاست دولت ها در مدیریت مهاجرت شهروندان و سکونت آنها در خارج از کشور را در سه دسته طبقه بندی کرد. تلاش برای تداوم حضور آنها در داخل کشور، مشارکت در موضوعات و پروژه‌های داخلی که نیازمند بازگشت و ماندگاری این گروه از ایرانیان می‌شوند و برای مهاجرت به کشورشان از جمله این دسته‌بندی‌ها هستند.

رورت وجود بازگشت فراقوه‌ای برای ایرانیان

بنا به پژوهشها، سیاستهای کلی ابلاغی به مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور فراقوهای است و رهبری آن را به یک قوه خاص نمیدانند، بنابراین تمام قوا و مسئولین باید برای حمایت و تقویت ارتباط با این گروه از مردم و رفع مشکلات کشور اقدام کنند. نان در قانون بستر لازم را ارائه دهندگان.

به نظر میرسد در تدوین پیشنویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور میتوانم با توجه به نوع نگاه رهبری به موضوع ایرانیان مقیم خارج، از نگاه امنیتی و تقلیلگرایانه در قانونگذاری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور پرهیز کرد. از سوی دیگر تغییر دولتها نیز درباره ایرانیان مقیم خارج از منوط به مسئولیت پذیری نهادهای مسئولیت در این رابطه و سیاست های تداوم بررسی این حوزه حتی با وجود تغییر دولت هاست. مسائلی که می توانند در پیش نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور صراحتا قید تا به اینترتیب مانع از رویدادهایی مانند برگزاری جلسات هشت ساله شورای عالی امور ایرانیان از کشور شوند.

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و اندام بدنی
مکمل کراتین بدنسازی: راهی بهبوددهنده برای افزایش عضلات
معرفی شرط بندی انفجار
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای داشتن استایل بی نظیر
بازی انفجار ایرانی: انفجار ایرانی با درگاه مستقیم
تعمیر پرینتر: راهنمای کامل برای انجام تعمیرات عالی
تماس با ما