مسیرهای گردشگری «بیابان لوت»

[ad_1]

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت بر ضرورت و توسعه توسعه همزمان و توامان در این بیابان تاکید کرد و گفت: مسیرهای گردشگری به سمت این اثر طبیعی جهانی باید به صورت شفاف تعیین و تثبیت شود.

بیابان لوت در سال 1395 (2016) به عنوان اثر بیستویکمین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست جهانی یونسکو شد، محدوده این اثر طبیعی جهانی به مساحت بیش از 40 هزار کیلومتر شامل حدود 23 هزار کیلومترمربع عرصه و 17 هزار کیلومترمربع حریم و محیط آن بیش از حد. از 800 کیلومتری است و در میان سه استان سیستانوبلوچستان، خراسانجنوبی و کرمان به صورت مشترک واقع شده و شامل ریگ یلان (تپه های ماسه) کلوتها، گلدانهای طبیعی (نبکا) رودخانه شور، دشت ریگی (هامادا) پهنه بازالتی گندم بریان است.

دفتر مرکزی جهانی بیابان لوت در مجموعه فرهنگی-تاریخی گلستان در تهران است و نمایندگی محلی در روستای شفیع آباد شهداد در استان کرمان، روستای دهسلم در استان خراسانجنوبی و روستای نصرتآباد در استان سیستانوبلوچستان ایجاد شده و پایگاه هایی هم در فهرج، بم و راور فعال هستند. هستند.

ندم بریان به لوت تنوع و زیبایی بخشیده است

مهران مقصوی با اشاره به ارزشهای طبیعی و فرهنگی و اجتماعی بیان لوت بیان کرد: منطقه گندمبریان از مناطق بسیار زیبا بیابان لوت است که چند قله آتشفشانی دارد و دو قله آن مخروطیشکل و کاملا مشخص است. نمونه هایی از این نوع عوارض در سرزمین سیاه طبس کشور و در عربستان سعودی وجود دارد.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود: قصد داریم جزوه بیابان لوت معرفی شود، اما برای ثبت جهانی ایراد، جزوه ای است که منطقه آتشفشانی بیابان را نمی توان توضیح داد که این عوارض جزوه مناطق لوت است و چند قطعه عکس از عوارض بیابانی مختصر و خاص در آن است. مناطق ارائه شد.

وی اظهار داشت: گندم بریان جزو پدیده‌هایی است که از آن عبور می‌کند و آتشفشان از میان گسل‌ها می‌شود. اگر چه در جهان منطقه‌ای خاص بفرد نیست، اما به لوت تنوع و زیبایی بخشیده است که حائز مهم است.

بیشترین شهاب‌سنگ‌های ایران در بیابان لوت کشف می‌شود

مسیرهای گردشگری «بیابان لوت»

مقصودی با اشاره به دره های میان آمریکا، چین و شمال آفریقا گفت: دره های بسیار زیبا و زیبا در وسط بیابان لوت و در کناره های آن سمت کشیت و حرمک وجود دارد، اما دره های عمیق لوت را به این دلیل که جهانی نشده است، نمی توانم بفرد. در جهان خواند.

وی‌های پخش‌های شهاب‌ها و وجود شهابسنگ‌ها را از جاذبه‌های شگفت‌انگیز بیابان لوت عنوان کرد و افزود: البته در زمان ثبت جهانی بیان لوت اطلاعاتی در این زمینه وجود نداشت فقط دو سه مقاله محدود منتشر شده بود، الان بزرگترین شهاب سنگهای ایران ثبت شده در بولتن جهانی، در منطقه جهانیان لوت کشف شده است که لوت را افزایش داده است

گشف گونه‌های متفاوت بفرد میگوی آب شیرین در بیابان لوت

مسیرهای گردشگری «بیابان لوت»

مقصودی توضیح داد: همیشه به پدیده‌های زمین‌شناختی توجه می‌شود، اما آرام آرام برجستگی‌های پد.

بر اساس تحقیق و پژوهش میدانی در سال 1396 گونه ای از میگوی آبشیرین در بیابان لوت پیدا شده است که فقط در زمان احیای آبگیرهای آب شیرین می توان این گونه نادر را دید. وقتی این آب گیرها از این نوع میگو هم کامل می شود و بعد از سال در صورت بارندگی و احیای دوباره آبگیر این میگوها هم می شوند.

مقصودی اظهار داشت: برای ثبت جهانی یک اثر طبیعی کاهش مداخلات انسانی و حداقل حضور انسان در این مناطق انسانی مهم است، در ژئوپارکها هر چقدر حضور بیشتر و پررنگتر بهتر است، زیرا خدماترسانی به گردشگران وتوسعه ژئوتوریسم تقویت می کند، اما در میراث جهانی. حفاظت از اثر در درجه اول است.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت افزود: نبکاهای منطقه غرب لوت در میان روستاها قرار دارد به همین دلیل منطقه مرزی و حریم لوت از مناطقی عبور می کند که نبکاها قرار دارند و تعداد روستاهای زیادی مانند شفیع آباد، کریمآباد، ملک آباد و شورآباد در محدوده اصلی غرب وجود دارد. بیابان لوت قرار دارند و در شمال، شرق و جنوب بیابان لوت هیج روستایی در عرصه و حریم جهانی لوت قرا.

همه آثار طبیعی جهانی در جهان یک منطقه ممنوعه نسبتا بزرگ دارند و اگر هم گردشگری در این مناطق توسعه یابد.

یک منطقه عمومی و منطقه‌ای رای تفریحی برای پیاده‌روی و شترسواری و پژوهش‌های هم فقط برای

افزایش ۱۰ برابری بومگردی‌های حاشیه لوت در ۵ سال گذشته

مقصودی با اشاره به درگاه‌های ورودی به بیابان لوت گفت: درگاه غربی از سمت کرمان در شهداد و شفیع آ. بعد از ثبت جهانی تحول بزرگی در گرشگری لوت ایجاد شد.

ردشگران خارجی به این منطقه می‌آیند تا گرمترین نقطه جهان را تجربه و بلندترین نبکای جهان را تماشا کنند.

وی با اشاره به توسعه اقتصادی در منطقه بیابان عنوان کرد: در این سالها تعداد خانه های بومگردی در روستاها در حاشیه این اثر بیش از 10 برابر شده است; در فهرج هیچ خانه بومگردی وجود ندارد و بیش از ۲۰ بوم گردی ایجاد و فعال شده است. در شهداد کرمان و خراسان جنوبی کامپیوترهای گردشگری با کیفیت بین‌المللی ایجاد شده است.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت: از ثبت جهانی لوت توجه سرمایه گذاران بسیاری در بخش خصوصی گردشگری به این منطقه جلب می شود، تعداد ورود گردشگری و اقامت در شبانه (شبمانی) آنها زیاد بود و اقتصاد جوامع محلی و بهبود زندگی مردم روستاها به ویژه ن‌هایی که بومگردی و کارگاه و نمایشگاه صنایع دستی تقریباً مشهود بود، اما برخی از اجزای اصلی آن هستند.

مسیرهای گردشگری به صورت شفاف تعیین و تثبیت شود

مقصودی گفت: لوت علاوه بر جاذبه های طبیعی، دارای جاذبه های متنوع فرهنگی و اجتماعی است، اما برای صنعت گردشگری در حریم آثار طبیعی در وله نخست سیاست های توسعه گردشگری داخلی و خارجی مشخص می شود، مناطق توسعه گردشگری و مسیرهای گردشگری به ویژه در سایت های گردشگری. بیعی که جهانی شده اند، باید به صورت شفاف تعیین و تثبیت شود.

گویش و زبان، موسیقی و شعر در میان مردمان خراسانجنوبی و وجود تمدن های بیش از 5 هزار ساله، فرهنگ و تمدن غنی سیستانوبلوچستان و شهداد کرمان از جاذبه های ارزشمند مناطق اطراف بیابان لوت است.

درشش شهد به عنوان اولین ایرانی کشیده شده و مجسمه های گلی در شهدان و کاروانسراهای متعدد و متنوع در این منطقه در نوع و تعداد محدود به فرد هستند.

مسیرهای گردشگری «بیابان لوت»

فصل گردشگری راحت و آسوده در بیابان لوت از اواسط آبان تا فرورین است، اما گردشگر ماجراجویی که به دنبال تجربه گرمای استثنایی است گرمای تابستان و مرداد ماه را هم تحمل می کند مردادماه هم به لوت میآید، گردشگران خارجی بسیاری از تابستان را برای سفر به لوت می کنند. انتخاب می کنند.

ارزش‌های بیابان لوت روز به روز می‌شود

مقصودی گفت: ارزش‌های بیابان روز به روز می‌شود و می‌توان این منطقه را افزایش داد. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی اصلی این اثر جهانی باید امکانات رفاهی و حفاظتی اثر، آسایش و امنیت مورد نیاز توسعه گردشگری را در این منطقه تقویت کند.

بازاریابی و تبلیغات برای معرفی و جذب گردشگری باید انجام شود و بسیاری از مناطق طبیعی ثبت جهانی در آمریکا و آفریقا ثبت نام و نوبتگیری و زمانبندی برای سفر و بازدید بیان لوت ایجاد شود.

اوقات گردشگرانی بدون اعلام برخی از شهرهای دور و بزرگ میافتند و بدون هماهنگی از هر درگاهی وارد عرصه 800 کیلومتری لوت میشوند، که گاهی هم با مشکل و حادثه روبهرو میشوند و برای گروه امداد و نجات دردسر و هزینه ایجاد میکنند. کنترل و نظارت در این پهنه بزرگ کار سادهای نیست، اگر این گروهها از قبل اعلام کنند و مسیرهای مشخص را انتخاب کنند در صورت بروز مشکل، امکان کمکرسانی راحتتر و سریعتر خواهد بود.

مردم محلی باید از ثبت جهانی لوت نفع ببرند

مقصودی گفت: مردم محلی باید از ثبت جهانی لوت و گزارش‌ها و نتایج فرهنگی و اقتصادی آن بهره و نفع باشند. در عین حال ارزشهای جهانی لوت هم باید حفظ شود. در غیر این صورت در مدت کوتاهی با خطر حذف از فهرست جهانی می‌شود.

زیبایی‌های شگفت انگیز ناشی از تنوع زمین‌شناختی و فرهنگی و زیستی می‌تواند با حفاظت، توسعه مناسب. حفاظت اثر و توسعه گردشگری در بیابان لوت باید همزمان و توامان پیش برود، نباید یکی دیگر از فدای ها باشد.

عضو کمیته ثبت تاریخی طبیعی وزارت میراثفرهنگی آثار توضیح داد: برای بیابان لوت و آثار طبیعی نمیتوان آثار تاریخی، فرهنگی و باستانی سن خاص را در نظر گرفت و در پرونده ثبت جهانی درج کرد; تار طبیعی بر اساس فرآیند در طول زمان پدید می‌آیند و شکل می‌گیرند.

تپه های ماسه ها و کلوت ها در زمینشناختی پدیده های قدیمی هستند و از حدود 2.5 میلیون سال قبل به این در دوره کوارترنری (کواترنری) شکل گرفته اند.

ممکن است گندم‌بریان از این هم عمر داشته باشد. رسوب خود کلوت به پایان دوره سوم زمینشناسی برمی‌گردد. در برخی از سن‌سنجی‌های عمر نبکاها به ۷۰۰ سال می‌رسد، زیرا به صورت متوالی از بین می‌روند و تشکیل می‌شود. یاه از بین رود نبکا از بین میرود ؛ سطوح سطحی این بیابان لوت از دوره کوارترنری ممکن است لایه‌های سنگی زیرین آتشفشانی آن ش باشد.

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت گفت: مسائل مختلف طبیعی و ارزش های انسانی بیابان لوت را تهدید می کند، اما باید همه ما در وهله اول مختصات تاریخچه و ویژگی های آنرا به خوبی بشناسیم و در مرحله بعدی با همکاری و مشارکت آگاهانه از این بیابان زیبا و ارزشمند که جهان به جاذبه های شگفت انگیز و منحصر به فرد آن اذعان دارد، محافظت می کند.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

سایت dancebet: آغاز یک ماجرای هیجان‌انگیز در دنیای شرط‌بندی ورزشی
Learn How to Tip People for an Article on Livegirlcamshub.com
بازی انفجار: همه چیزی که شما باید بدانید
Exploring the World of Real Estate Canada
Discover Your Dream Home with House for Sale Canada
شرط بندی بازی انفجار: راهی برای تجربه هیجان انگیز و سودآور
تماس با ما