فرود پول خارجی از دو بند جدید

[ad_1]

کارنامه جذب سرمایه خارجی در 10 ماه منتهی به دی ماه حاکی از آن است که صربستان و هلند از لیست پنج سرمایه گذار اول در ایران حذف شدند و جای خود را به انگلیس و آفریقای جنوبی دادند. دو کشور جدیدالورود در مجموع بیش از 600 میلیون دلار به بخش صنعت کشور خواهد کرد. درمجموع در 10 ماه امسال حجم سرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن و تجارت رشد 135 درصدی را تجربه کرده و تعداد پروژه ها نیز با رشد 24 درصدی روبه رو شده و به 104 درصد رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دو بازیگر جدید به جمع هواداران سرمایه‌گذاری در ایران پیوستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارنامه جذب سرمایه خارجی در فاصله فروردین تا دی 1400 نشان می دهد، صربستان و هلند که در ماه های قبل در فهرست پنج بازیگر اول تزریق پول خارجی به بخش صنعت کشور گزارش شده است، از جمع پنج بازیگر اصلی کنار رفته و جای خود را نشان می دهد. ود را به انگلستان و آفریقای جنوبی دادند.

این دو کشور روی هم رفته بیش از 600 میلیون دلار به بخش صنعت کشور مجوز داده اند. آخرین آمارهای منتشر شده از سوی معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت نشان می دهد در 10 ماه منتهی به دیماه 1400 حجم پول ناشی از مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و تجارت با رشد بیش از 135 درصدی روبه رو شده و تعداد پروژه ها نیز با 24 درصد افزایش می یابد. رشد به 104 رسیده است. موضوع جالب توجه افزایش جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت است که 59 درصد کل سرمایه را تشکیل می دهد. موضوعی که احتمالاً از تصمیم وین و ایجاد فضای بهتر برای حضور بازیگران خارجی در اقتصاد ایرا. در این بین موضوعی که نباید از آن غافل ماند، فاصله بسیار زیاد مجوز سرمایه گذاری خارجی تا عملیاتی شدن پروژه و ورود پول خارجی به شریانهای اقتصاد ایران است که در گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بهخوبی منعکس شده است. در این گزارش حجم سرمایه خارجی در 10 ماه منتهی به دی 1400 در حوزه، معدن و تجارت به 3 میلیارد و 485 میلیون دلار رسیده است، اما حجم پولی که در جریان عملیاتی کردن پروژه های وارد شده به کشور تنها 265 میلیون دلار است. عددی که نسبت به 10 ماه منتهی به دی سال 1399 حدود 28درصد کاهش یافته است.

در آمار 9 ماهه 1400 کل سرمایه خارجی در ایران 3 میلیارد و 300 میلیون دلار تصویب شد که در دیماه با افزایش 5/2 میلیارد دلاری به بیش از 5 میلیارد دلار و 890 میلیون دلار رسید که یکچهارم این رشد مدیون بخش صنعت بوده است. در این 10 ماه سهم کل بخش صنعت از مجموع سرمایه خارجی وارد شده به کشور 59 درصد بوده است که گویای جاذبه های بالای تولید در ایران برای برخی از بازیگران خارجی است. همسایه، بازیگرانی از اتحادیه اروپا، چین و برخی از بازیگران آفریقایی از مهم ترین ها هستند که در این دوره زمانی به سمت سرمایه گذاری در ایران گام برداشتند. بررسی دقیق جزئیات این گزارش نشان می دهد که از مجموع سرمایه جذب شده در این دوره زمانی که در حال انجام مراحل اجرایی است، سهم دیماه 632 میلیون دلار بوده است که یکی از بالاترین ارقام در ابتدای بهار تا ماه ابتدایی زمستان 1400 است. این افزایش ملموس زمانی می‌تواند زمینه ساز رونق بخش صنعت باشد که به مرحله بهره برداری برسد. با اینحال در بین میزان سالهای دهه 90 بسیار زیاد بین و مجوزهای اجرایی اجرایی با بهره برداری از این مجوزها وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی در محیط کسب و کار می شود که کشور با آن دست به گریبان بوده است.

بررسی پروژه های مجموع که در دی ماه 1400 مجوز دریافت کرده است، در این ماه 27 مجوز پروژه را نشان می دهد. مقایسه آمارهای آذر تا دی 1400 نشان می‌دهد در این یک‌ماه کشور موفق به جذب 681 میلیون دلار پول از طریق ععا شده است. همچنین در پایان نهمین ماه سال، سیستان و بلوچستان 68 درصد از کل سرمایه‌های خارجی را جذب کرده است. هر یک از آنها از کل جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور سقوط کرده و به 64 درصد رسیده است. این استان به مجوز حجم طلایی، امکان جذب عظیمی از پول از کشور غنا را پیش‌روی خود دارد. افزایش 11‌‌میلیون دلاری در حجم سرمایه‌گذاری امارات در ایران در دی 1400 از نکات مهمی است که لازم است به آش. در عین حال، با توجه به آمارهای جذب سرمایه خارجی در بخش‌ها و رشته‌های فعال صنعتی، مشخص است که ورود پول به خارج از سه صنعت منبعمحور مانند «مواد و محصولات شیمیایی» است. «فلزات اساسی» چشمگیر بوده، ضمن اینکه جذب پول در بخش ساخت «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» بوده است. بخشی که کماکان جزوه کانون جذب پول خارجی در حوزه صنعت است. شواهد موجود نشان می دهد در دی ماه، 49 میلیون دلار از طرح های سرمایه گذار خارجی تکمیل شده یا در شرف در بین انواع شیوه های جذب سرمایه خارجی، مدل مشارکت مدنی، BOT بیع متقابل و هم با بیش از 2 میلیارد و 250 میلیون دلار پرطرفدارترین الگوی ورود پول خارجی به کشور هستند. گزارش وزارت صمت نشان می دهد شیوه جوینتونچر هم با بیش از یکمیلیارد و 65 میلیون دلار مدل پرطرفداری است که بارها برای آن مجوز صادر کرده و در صنایع زیادی رواج دارد. اما کشور با روش مشارکت کامل خارجی تنها حدود 165 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

فرود پول خارجی از دو بند جدید

جزئیات بیشتر از ورود پول خارجی به کشور

از نکات جالب درباره جذب سرمایه پایان 10 ماه منتهی به دی 1400، ورود پولهای خارجی به پنجاستان سیستان و بلوچستان، البرز، بوشهر، کرمان و تهران است. سه بخش صنعت، معدن و تجارت از منابع خارجی وارد شده به کشور برای شروع یا توسعه کسب و کارها

روند 10 ماهه جذب سرمایه خارجی با فراز و فرودهای بسیار همراه است که دارای دارد. تغییر و تحول در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و عدم‌برگزاری برخی از جلسات تصمیم‌گیری درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی یکی از سازمان‌های اداری فراز و فرودهای ماهانه و فصلی جذب پول خارجی است. در عین حال تغییر دولت، خوشبینی و بدبینی مذاکرات خارجی برجامی و تغییر و تحولات در صحنه اقتصاد کلان بر روند کلی جذب سرمایه در کشور تاثیرگذار بوده است. برسی «دنیایاقتصاد» می‌دهد این روند تا اوایل تابستان را نشان می‌دهد بیشتر چشمگیر نبوده و کل سرمایه خارجی در محدوده 388 میلیون دلار است که رقم ناچیزی است. از آن سو با مشخص شدن تکلیف دولت و تشکیل مجدد جلسات صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، کشور یکباره شاه. افزایش یک‌میلیارد و 839 میلیون دلاری در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی بازتابی دقیق از همه عوامل اس س از این رشد چشمگیر بود که کل سرمایه گذاری خارجی در کشوری که مجوز دریافت کرده بود، به ورای بود. سرمایه‌گذاری عظیم غنا در بخش پتروشیمی عامل اصلی این جهش غیرمنتظره عنوان شد. اما در آذرماه این روند دوباره رشد ملموسی داشت و با افزایش جذب سرمایه‌ها به 2 میلیارد و 804 میلیون دلار رسید. حال بر اساس آمار 10 ماهه میزان کل سرمایه های خارجی برای کل بخش های اقتصادی از 8/5 میلیارد دلار کاهش یافته است که سهم بخش های صنعت، معدن و تجارت از این میزان بیش از 4/3 میلیارد دلار است. 20ز 202 طرح های مختلف به تصویب رسیده در کشور نیز 129 رح مربوط به سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. در این بین 78 طرح با سرمایه حدود 22/3 میلیارد دلاری در مراحل اجرایی قرار دارند و مابقی 51 طرح با سرمایه 265 میلیون دلاری به سمت دریافت پروانه بهره برداری در حرکت هستند. از تقسیم 265 میلیون دلار طرح در حال بهره برداری به کل طرح ها که مورد استفاده قرار می گیرند 51، می توان به رقم حدودی 5 میلیون دلار رسید که مبلغ پول خارجی به هر طرح است. این عدد از سال ابتدایی بدون تغییر باقی مانده و جالب توجه است.

خلاصه گزارش که در دیماه 681 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده است که رقمی قابل توجه بوده و از ناحیه آفریقایجنوبی و انگلستان به کشور وارد شده است. این دو کشور ، بازیگران جدید تزریق سرمایه خارجی به صنایع کشور هستند. از آن سو، حدود 85 درصد کل مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در 10 ماهه 1400 متعلق به سه بخش نفت، پتروشیمی و فلز است.

در این دوره زمانی، سرمایه خارجی وارد شده به کشور در مرحله اجرا سه‌برابر شده و به 3 میلیارد می‌رسد این عدد در مدت مشابه سال قبل، یک‌میلیارد و 110 میلیون دلار بود. به خاطر اینکه به‌رغم این جهش، میزان سرمایه خارجی در حال بهره‌برداری در این مدت حدود ر دک بیشترین میزان سرمایه گذاری کماکان از طرف غنا با بیش از 6/1 میلیارد دلار است، سپس امارات با بیش از 834 میلیون دلار، انگلستان با بیش از 316 میلیون دلار و آفریقای جنوبی و افغانستان با و 292 223 میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد تعریف و تصویب پروژه هم، افغانستان با 48 و امارات و چین با 18 و 13 13 طرح در فهرست طرح‌ها ترکیه با 10 طرح و عراق با 9 طرح در رتبه های بعدی قرار دارند. از نکات جالب درباره آمار سرمایه گذاری خارجی، مجوزهای سرمایه خارجی با مشارکت 100 درصدی در 51 پروژه، مجموع بیش از 164 میلیون دلار جذب شده است; موضوعی که نشان می دهد این بررسی در پروژه های متوسط ​​و کوچک با مشارکت 100 درصدی علاقه مندند. بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی با 21 پروژه کماکان محبوب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی است. با وجود رشد چشمگیر جذب سرمایه خارجی ناشی از مجوزهای هرچقدر میزان صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی افزایش میابد، مشکل عملیاتی شدن پروژه های سرمایه گذاری خارجی حادتر می شود. سیاستگذار باید در پسابرجام به فکر نشستن سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بهبود فضای کسب‌وکار باشید. اما در حال حاضر مهم‌ترین اتفاق شاید رشد 135 درصدی مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، مج.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

سایت dancebet: آغاز یک ماجرای هیجان‌انگیز در دنیای شرط‌بندی ورزشی
Learn How to Tip People for an Article on Livegirlcamshub.com
بازی انفجار: همه چیزی که شما باید بدانید
Exploring the World of Real Estate Canada
Discover Your Dream Home with House for Sale Canada
شرط بندی بازی انفجار: راهی برای تجربه هیجان انگیز و سودآور
تماس با ما