دوئل در مجلس بر سر شفافیت

[ad_1]

دوگانگی عجیبی مجلس را فراگرفته است. جمعی از نمایندگان در نامهای به قالیباف خواستار تسریع در حل طرح شفافیت و جمعی دیگر به دنبال طرح و از دستور بازگشایی طرح برای جامعیت آن هستند. تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگانی که از شعارهای اصلی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بود، قرا از یک سو هفته‌هاست در برنامه هفتگی در صحن علی مجلس قرار دارد و از سویی دیگر تصمیم‌گیری می‌شود که مانع از تصمیم مجدد مخالفان شود و اکنون سخنی از تدوین طرح جامع است.

به گزارش شرق، احمد امیرآبادی از تدوین «طرح جامع شفافیت» خبر داد و گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیازمند آرای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح فقط باعث شفاف‌شدن روند قانونگذاری و نظاش می‌شود بنابراین به دنبال تدوین طرح جامع برای ایجاد شفافیت در قوای مجریه و مقننه هستیم. این طرح شفافیت اموال، شفافیت دولت و قوه قضائیه و شفافیت آرای نمایندگان میش

سخن از جامع بیشتر به بهانه‌ها برای کنارگذاشتن طرح شفافیت آرایه‌های نمایندگان می‌ماند زیرا در رابطه با و اموال مقامات نهتنها در مجلس قانونگذاری شده است، بلکه حتی سامانه ثبت طرح دارای طرح‌های شخصی به همراه همسر و فرزندان و همسر دوم «دائم یا موقت» هم راه افتاده است. است. قانون ثبت دارایی های مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال 91 که در مجلس تصویب شد، هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آیین نامه اجرایی آن نوشته شود. همچنین این قانون از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت معطل بود و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در قوه قضائیه به طول انجامید که در سال 98 این آیین نامه تصویب شد.

هر چند درنهایت هم ضمانت اجرای دقیق برای آن در نظر گرفته نشد و به گفته دکتر عباسی، حقوقدان «در صورتی که افراد مشمول این قانون هستند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه شده است، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این قانون نیست. قانون اساسی با وجود اصل 142 بدون اینکه قانون اساسی وجود داشته باشد، خود اصل 142 لازمالاجرا بود و هم چنین بود که مشمول این اصل بود، باید فهرست دارایی های خود باشد، همسر و فرزندانشان را اعلام کردند که چون ضمانت کردند. اجرائی نداشت، این کار را انجام ندادند ».

شاید نیاز به رفع ایرادات قانونی فعلی و تقویت ضمانت اجرا برای نظارت بر اموال شروع و مقابله با افزایش نام دارایی مستقر باشد اما این مهم است که طرح شفافیت فقط به طولشدن پروسه قانونگذاری در مسیر شفافیت خواهد بود. حتی بحث شفافیت در تصمیم گیری دولت و قوه‌های مختلف از نظر شفافیت عملکرد نمایندگان است. بارها و بارها مجلس از لزوم ایجاد شفافیت در همه قوا و ارگانها سخن گفته اند اما هنوز در رابطه با خود، در بهثمررساندن طرح شفاف اقدامی انجام نمی دهند.

سال گذشته، نماینده تهران در مجلس، با بیان شفافیت آرا به عمق بخشی و بهبود کارکرد نمایندگان و پاسخگوکردن آنها در برابر مردم و احتمال عدم رانت و ابهام می شود، گفته بود: باید شفافیت را از مجلس به سایرین انجام داد. قوا تسری دهید. درنهایت هم این نگاه غالب در مجلس شکل گرفت که با شفافیت در مجلس همه ارگانها و سازمانها هم باید به شفافیت ارائه دهندگان و آذرماه سال جاری، موسوی دیگر نمایندگان مجلس و نمایندگان هیئت رئیسه مجلس هم با بیان اینکه نظام جامع شفافیت داشته باشند، گفت. : مصوبه طرح شفافیت را باید برای همه دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیری، تسری ساخت. دکتر حسینزاده بحرینی، رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی، گفته است: من با شفافیت در نهادهای دیگر مخالف نیستم، اما در آن شرایط این طرح یا باید به کمیسیون برود یا یک گروه مشترک ایجاد کنند و در آنجا ارجاع شود. . این را به هیئت‌رئیسه گفتم که اگر لازم باشد کمیسیون مشترک ایجاد کنند، در آن کمیسیون می‌توانند نه. او همچنین در خصوص سرنوشت طرح شفافیت آرا که مدتی است در نوبت قرار دارد، اما در صحنۀ مطرح نمی شود، گفت: کمیسیون آیین نامه داخلی تعداد زیادی دارد که این طرح را تقدیم هیئترئیسه کرده است و گزارش می کند که در دستور هیئت رئیسه قرار دارد، هر زمانی که هیئترئیسه این است. را به صحن بیاورد، قاعدتا باید حل شود.

حسینزادهبحرینی همچنین در عدم جامعیت مورد انتظار برخی از افراد در این طرح و اینکه چرا شامل همه قوا نمی شود، کرد: چرا که ما فقط مجلس را در این طرح آوردیم، به این جهت است که ما کمیسیون مجلس نمایندگان مجلس هستیم، این مجلس نمی تواند بیان کند. تصمیم دولت انتخاب یا برای مثال در خصوص شورای شهر باید در کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون های دیگر بررسی شود ما در مجلس شورای‌نامه وظایف داخلی این است که فرآیندهای داخلی مجلس را تنظیم کنیم. به همین دلیل ما آن نهادها را نیاوردیم، موضوع کاری این کمیسیون است. اما در نهایت شعار زیبای شفافیت نه به تصویب طرح نمایندگان انقلابی انجام شده و نه به سایر قوا تسری ازاینرو مدافعان شفافیت که ماههاست در تلاش برای بهثمررساندن آن هستند، در نامهای از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستند ضمن تسریع در روند تصمیم گیری در طرح علنی طرح «شفافیت آرای نمایندگان» نسبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح از نمایندگانی در صحن و هیئترئیسه اقدام کنند. در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است “از آنجا که چند هفته از گزارش نهایی تقدیم طرح شفافیت به هیئترئیسه محترم میگذرد و به هر دلیلی که در دستور صحن علنی قرار نگرفته است ما امضاکنندگان این نامه صراحتا درخواست میکنیم:

1.کلیات طرح به صورت دوشوری به رأی گذاشته شود و رأی گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی از نمای.

2. تا قبل از رأی گیری طرح، از همین تاریخ، از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح هایی که به حقوق فردی نمایندگان مربوط می شود، ازجمله اعلام شفافیت وضعیت آرای نمایندگان در هر جلسه علنی، درباره امضای آیین نامه به صورت داوطلبانه اجرا می شود.

3. هیئت‌رئیسه مجلس نیز مربوط به خود در متن گزارش نهایی طرح را در اولین جلسه به تصویب رساند.

نماینده امضاکننده این نامه درخواستی مانند علنی‌بودن جلسه صحن در روز بررسی طرح را مطرح کرده است

درست است که واکنش رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس به این سه پیشنهاد موافقان طرح هنوز مشخص نیست. اما من که امیرآبادی، دیگر نماینده مجلس از آن سخن گفته، داستان شفافیت را پیچیده‌تر می‌کند. بخشی از مجلس به دنبال طرح شفافیت هستند که به نوعی با روحیه انقلابیگری مورد ادعای آنها گره خورده و بخشی دیگر برای گریز از رأی گیری مجدد و احتمال ردشدن طرح، از طرح سخنان جامع میگویند. دوئل میان این دو گروه به پیروزی کدامیک ختم می شود، به نظر رئیس و هیئت رئیسه مجلس مربوط می شود، هر چند تداوم بلاتکلیفی طرح تایین تضمینی مبنی بر رأی آوری آن از احتمالات قوی است و بعید به نظر می رسد هیئترئیسه بار دیگر روی این طرح پیشنهاد کند و. با عدم استقبال باعث می شود نقدهای تند به نمای حامی گریز از شفافیت در مجلس شود.

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

سایت dancebet: آغاز یک ماجرای هیجان‌انگیز در دنیای شرط‌بندی ورزشی
Learn How to Tip People for an Article on Livegirlcamshub.com
بازی انفجار: همه چیزی که شما باید بدانید
Exploring the World of Real Estate Canada
Discover Your Dream Home with House for Sale Canada
شرط بندی بازی انفجار: راهی برای تجربه هیجان انگیز و سودآور
تماس با ما