«حس حریم خصوصی» از آدم و هوا تا عصر دیجیتال!

[ad_1]

فرارو- بسیاری از مردم به حریم خصوصی به عنوان یک اختراع مدرن نگاه می‌کنند، یک ناهنجاری که با گسترش زندگی. اما علم در چند مرحله بعدی انجام می دهد که “حس حریم خصوصی” ما در طول هزار سال کشف شده است و این معنا را با چنین حسی در عصر فناوری وجود دارد، دچار چالش های بزرگی می شود.

به گزارش فرارو ، متخصصان معتقدند که ماهیت «حریم خصوصی» مستلزم را بهتر می‌دانند. شواهد تحقیقاتی این مفهوم را می‌کند که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. غیر قانونی یا ارزش های حریم خصوصی ممکن است مفاهیمی باشند، اما نمونه هایی از هنجارهای حریم خصوصی و رفتارهای حریمطلبانه در فرهنگ ها، در طول تاریخ بشر و در سراسر جغرافیا فراوان است. بر همین اساس دانشمندان معتقدند که در نظر گرفتن ریشه‌های نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، می‌توان به این نتیجه رسید که چرا با حریم خصوصی دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک کند. همچنین ممکن است به توسعه فناوری‌ها و سیاست‌ها کمک کند که می‌توان دنیای دیجیتال را با حس حریم کرد.

ریشه های مه آلود حریم خصوصی

انسانها از آغاز تمدن به دنبال مدیریت حریم خصوصی بوده اند و برای این کار تلاش کرده اند. مردم از یونان باستان تا چین باستان، به مرزهای زندگی عمومی و خصوصی توجه دارند. مرد سرپرست خانوار، یا paterfamilias در خانواده های روم باستان، وقتی میخواست عصر را به تنهایی بگذراند، از برده هایش میخواست که زیرانداز او را به گوشهای خلوت از خانه ببرند. توجه به حریم خصوصی در جوامع ماقبل صنعتی نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال، قبیله Mehinacu در آمریکای جنوبی که در محل اقامتگاه های عمومی زندگی می کند، خانه های شخصی هستند که کیلومترها دورتر ساخته شده تا محیط خلوتی نیز برای آنها فراهم شود.

شواهدی از حرکت به سمت حریم خصوصی را می‌توان حتی در متون مقدس ادیان توحیدی نیز یافت. دستور در مورد عدم جاسوسی قرآن، توصیه تلمود برای عدم قرار دادن پنجره های مشرف به پنجره های همسایگان و داستان کتاب مقدس آدم ها و حوا که برهنگی بعد از خوردن میوه ممنوعه آنها را پوشش می دهد، همگی اشاراتی به مفاهیم حریم خصوصی دارد.

به نظر می‌رسد که حفظ حریم خصوصی به طور همزمان هم از نظر فرهنگ خاص و از لحاظ فرهنگ جهانی، قب. هنجارها و رفتارها در میان مردم و در طول زمان‌ها تغییر می‌کنند، اما به نظر می‌رسد همی فرهنگ‌ها را می‌کنند. مطالعات در قرن گذشته که تاریخچه حریم خصوصی را مطالعه کردند، توضیحی برای این موضوع ارائه کردند. مسائل مربوط به حریم خصوصی ممکن است ریشه‌های توسعه داشته باشند. با این حساب، نیاز به حریم خصوصی از نیازهای شناسایی برای حفاظت، امنیت و شکل شخصی گرفته شده است. با حضور دیگران و انتخاب قرار گرفتن در «انزوا»، یک مزیت توسعه را می‌کند. حس حریم خصوصی انسانها به آن‌ها کمک می‌کند تا با تسلط غریزی و کارآمد، مرزهای عمومی و خصوصی را تنزی.

نقاط کور حریم خصوصی

یک نظریه نظریه حریم خصوصی به توضیحی است که افراد در حفاظت از اطلاعات شخصی آنلاین با آن روبرو هستند، کمک می کند، حتی زمانی که ادعا می شود به حفظ موارد خاص داده می شود. در واقع، این است که حواس انسان و حقیقت دیجیتال جدید با هم تطابق ندارد. محیط آنلاین حواس ما را از کار میای مثال ما متوجه نمیشویم که فیسبوکهایمان را به منظور ایجاد نمایه و تأثیرگذاری بر ما ردیابی می کند. یا اینکه ما نمی‌دانیم که مجریان قانون، از عکس‌های ما که در فضای آنلاین قرار داده شده، استفاده می‌کنیم.

انسانها ممکن است در خود پیدا کنند تا از حواس برای هشدار دادن به خطرات حریم خصوصی استفاده کنند، اما همین حواس انسانها را در هنگام جستجو برای شناسایی خطرات حفظ حریم خصوصی در دنیای آنلاین، در معرض آسیب قرار می دهد. به زبان ساده، نشانه های حسی آنلاین در ما وجود ندارد و بدتر از آن، الگوهای تاریک که عناصر اصلی طراحی سایت ها هستند، این حواس را فریب می دهند تا یک فضای «پرخطر» را «ایمن» جلوه دهند. همین امر به توضیح می‌دهد که چرا مکانیسم‌های اعلام حریم خصوصی بسیار محبوب در شرکت‌های فناور در واقع آن‌ها بارها خطرات، حفظ حریم خصوصی را بر دوش مصرف کنندگان می‌اندازند.

حفاظت از حریم خصوصی در عصر دیجیتال

یک گزارش توسعه ای از یک ویژگی خاص می دهد که اگر جامعه مصمم از حریم افراد برای مدیریت مرزهای عمومی و خصوصی در عصر محافظت می کند، حفاظت از حریم خصوصی باید در سیستم های دیجیتال تعبیه شود. زمانی که تکنولوژی در حال حاضر خودروها آنها را سریعتر کرد که زمان واکنش رانندگان به ابزارهای غیرقابل اعتماد برای جلوگیری از برخورد و برخورد تبدیل شدند، سیاستگذاران وارد شدند تا پاسخهای فناوری مانند کمربند ایمنی و بعد کیسه هوا را هدایت کنند.

تضمین حریم خصوصی آنلاین نیز مستلزم ترکیبی از فناوری و مداخلات سیاستی است. پادمان های اساسی از داده ها، مانند دستورالعمل های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حفاظت از حریم خصوصی و جریان های فرامرزی داده های شخصی، با فناوری های مناسب قابل دستیابی هستند. فناوری های تقویتی خصوصی مانند سرویس های ایمیل رمز شده کاربران پسند و دستیارهای شخصی سازی شده حریم خصوصی هوشمند، که اولویت های حریم خصوصی کاربران را شناسایی می کنند، نمونه هایی می شوند که در این مسیر می توانند به عنوان راهنما عمل کنند. این فناوری‌ها پتانسیل حفظ حریم خصوصی را بدون آسیب رساندن به اتکای جامعه مدرن به جمع آوری و تجزیه و تحلیل و.

منبع: theconversation

ترجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

سایت dancebet: آغاز یک ماجرای هیجان‌انگیز در دنیای شرط‌بندی ورزشی
Learn How to Tip People for an Article on Livegirlcamshub.com
بازی انفجار: همه چیزی که شما باید بدانید
Exploring the World of Real Estate Canada
Discover Your Dream Home with House for Sale Canada
شرط بندی بازی انفجار: راهی برای تجربه هیجان انگیز و سودآور
تماس با ما