احتمال تغییر در شیوه تعیین حداقل دستمزد . یا «مزد منطقه‌ای» در راه است؟

[ad_1]

فرارو- فعالان حوزه کار دارند، تعیین دستمزد منطقه‌ای یا صنفی در کشور‌های توسعه یافته اجرا می‌شوند که بشود. از سویی منطقه‌ای کردن دستمزدها نیازمندات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله را انجام می‌دهد.

به فرارو، هر سال، گزارش زمان تعیین حقوق و دستمزد که می‌شود از «مزد منطقه‌ای» به میان می‌آید. مخالفان این طرح‌ها باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ‌تر می‌شوند و موافقان این طرح عنوان می‌شوند که اگر مزدای از مزد ملی کمتر و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شود، طرح موفق منطقه خواهد بود.

ماجرای حقوق و دساس نقطه جغرافیایی سکونت از آنجایی که عموما هرچه شهرها بزرگتر هزینه های زندگی در آن مکان ها را بالاتر می بردند. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کرد

احتمال تغییر در شیوه تعیین حداقل دستمزد .  یا «مزد منطقه‌ای» در راه است؟تعیین مزد منطقه‌ای چه الزاماتی دارد؟
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور و نماینده در شورای ع .فتگو با فرارو با اشاره به نمایندگان نمایندگان در شورای عالی کار به دنبال تعیین حداقل مزد به صورت منطقه ای هستند، اظهار داشت: اگر مزد بر اساس منطقه جفرافیایی و یا حرفه و صنوف مختلف تعیین شود، میزان میزان دستمزد تعیین شده بر این اساس بالاتر از حداقل دستمزدی است. است که به صورت متعارف و سراسری تعیین می شود.

وی افزود: تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی نیاز به زیرساخت های موجود دارد که در حال حاضر آنها وجود ندارد، در همین حال، به همین دلیل است که در این مرحله از یک آزمایش انقلابی تعیین شده بر اساس منطقه جغرافیایی و همچنین تعیین می شود. بر اساس صنف و حرفه ای وجود داشته است، اما این ۴ دهه به دلیل اینکه دولت باید وظایف خود را انجام دهد، ما هی هی

توفیقی گفت: این کار نیاز به تعیین سبد معیشت بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن مناطق، خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام کالاها و خدمات در آن منطقه، جمعیت پراکندگی و فعالیت های حرفه ای مختلف و از این دست اطلاعاتی است که باید انجام شود. به هیچ عنوان چنین داده‌هایی در دست نیست.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت مناطق در سال 1401 وجود دارد، اضافه می‌شود: در تصویری که دولت و وزارتخانه نیاز به این اطلاعات دارند که جمع‌آوری کنند و آنها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند. میتوان سبت داگیه هرار محمد

وی ادامه داد: که قدر مسلم با توجه به نرخ تورم مواد غذایی و یا سایر قیمت هایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، بالاتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سراسری تعیین می شود. این در حالی است که همیشه این باور غلط وجود دارد که کمترین مزد را به صورت منطقه ای بسیار کمتر از حداقل دستمزدی است که به صورت سالیانه و سراسری تعیین می شود، در صورتی که چنین موضوعی درست نیست و بر عکس آن صادق است.

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این زمینه با توضیحی بیان کرد: اگر ما به طور مثال حداقل دستمزد را چهار میلیون تومان تعیین کنیم، معدنکارانی که در یک معدن دور از پایتخت و شرایط سخت کار می کنند، تعیین می شود. ، به طور قطع بیشتر از حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد، زیرا شغل آنها سختی های بیشتری نسبت به مشاغل دیگر دارد و همچنین سطح دسترسی به امنیت و شرایط مطلوب زندگی در آن منطقه مهیا نیست، بنابراین تعیین دستمزد به صورت منطقه ای با شرایط آن است. منطقه و شغل دارد، که ممکن است از حداقل دستمزدی که به صورت سالیانه تعیین می‌شود، بسیار بیشتر باشد.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

سایت dancebet: آغاز یک ماجرای هیجان‌انگیز در دنیای شرط‌بندی ورزشی
Learn How to Tip People for an Article on Livegirlcamshub.com
بازی انفجار: همه چیزی که شما باید بدانید
Exploring the World of Real Estate Canada
Discover Your Dream Home with House for Sale Canada
شرط بندی بازی انفجار: راهی برای تجربه هیجان انگیز و سودآور
تماس با ما